Onko Villa Future vaihtoehto minulle?

Löydätkö asioita, jotka kuvaavat tilannettasi?

  • tarvitsen kodin
  • tarvitsen tukea kodista huolehtimisesta (kalusteiden hankinta, siivous, pyykkihuolto)
  • tarvitsen tukea itsestäni, psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä huolehtimisessa (lääkehoito, lääkärikontaktit, hygienia, ruuan laitto, vuorokausirytmi)
  • tarvitsen tukea raha-asioiden hoitamisessa ja virallisissa asioissa
  • tarvitsen psykososiaalista tukea ja kuntoutusta, sekä muiden ihmisten seuraa
  • tarvitsen apua opinnoissa, työelämässä ja tulevaisuuden suunnittelussa, sekä vapaa-ajan rakentamisessa
  • minulla ei ole akuuttia päihdeongelmaa / olen motivoitunut hoitamaan päihdeongelmaani
  • tarvitsen ateriapalvelun ja/tai lääkkeenantopalvelun pärjätäkseni arjessa
  • tarvitsen ympärilleni turvallisen yhteisön

Villa Futureen voi tulla asukkaaksi eri kunnista ja kaupungeista maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa.