Onko Villa Future vaihtoehto asiakkaalleni?

Löydätkö asioita, jotka kuvaavat asiakkaan tilannetta?

  • Asiakas tarvitsee kodin.
  • Asiakas tarvitsee tukea kodista huolehtimisesta (kalusteiden hankinta, siivous, pyykkihuolto)
  • Asiakas tarvitsee tukea itsestään, psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä huolehtimisessa (lääkehoito, lääkärikontaktit, hygienia, ruuan laitto, vuorokausirytmi).
  • Asiakas tarvitsee tukea raha-asioiden hoitamisessa ja virallisissa asioissa.
  • Asiakas tarvitsee psykososiaalista tukea ja kuntoutusta, sekä muiden ihmisten seuraa.
  • Asiakas tarvitsee apua ja tukea opinnoissa, työelämässä ja tulevaisuuden suunnittelussa, sekä vapaa-ajan rakentamisessa.
  • Asiakkaalla ei ole akuuttia päihdeongelmaa / on motivoitunut hoitamaan päihdeongelmaansa.
  • Asiakas tarvitsee ateriapalvelun ja/tai lääkkeenantopalvelun pärjätäkseen arjessa.
  • Asiakas tarvitsee ympärilleen turvallisen yhteisön.

 

Facebook