Voiko käydä koulua tai tehdä töitä, jos on nälkäinen, asunnoton ja peloissaan?

Suurin osa asiakkaistamme on Villaan muuttaessa siinä tilanteessa, että heidän elämässään perustarpeista osa tai kaikki ovat tyydyttämättä. Tarvehierarkian mukaan yksilön kehittymistä, voimaantumista ja kuntoutumista ei voi tapahtua, mikäli joku perustarpeista ei ole tyydytettynä. Tämän vuoksi Villassa huolehditaan tehostetusti siitä, että autamme asiakkaamme tarvehierarkian tasoilta toiselle oikeassa järjestyksessä ja huomioimme heidän elämäntilanteensa kokonaisuudessaan. Maslown hierarkia määrittää työskentelyn vaiheiden järjestyksen ja sisältää paljon konkreettisia toimia asiakkaan hyväksi.

  1. Fysiologiset tarpeet -> Huolehdimme asukkaillemme lämpimän, puhtaan asunnon, ruoan, lääkkeet ja kaikki muut elämän perusedellytykset
  2. Turvallisuuden tarpeet -> Tarjoamme paikan välittävässä yhteisössä ja turvallisia ihmissuhteita. Ohjaajien läsnäolo aamusta iltaan, puhelinpäivystys 24h/vrk ja tallentava kameravalvonta lisäävät asukasturvallisuutta. Tuki yhteydenpidossa läheisiin ja verkostotyö aiheuttaa myös tunteen siitä, että on turvassa kun usein vaikeita ihmissuhteita ei tarvitse enää käsitellä yksin.
  3.  Liittymisen tarpeet-> Järjestämme omaa ryhmätoimintaa ja sen lisäksi tarjoamme mahdollisuuden löytää itselle mieluisa harrastus Villan ulkopuolelta ja tavoittaa sen avulla myös uusia ihmissuhteita vanhojen ja ehkä vaurioittavien tilalle.
  4. Arvostuksen tarpeet -> voimaannuttava ja reflektiivinen työotteemme korostaa aina sitä mikä on hyvää. Kehut toimivat paremmin kuin negatiivinen palaute! Löydämme jokaiselle oman osa-alueen, jossa hän on hyvä ja josta hän nauttii. Asukastalkkaritoimintamme antaa mahdollisuuden löytää onnistumisen kokemuksia oikeiden työtehtävien kautta ja saada työstä myös palkkio.

  5. Itsensä toteuttamisen tarpeet-> Kuntoutusprosessissa jo pitkällä olevaa asiakasta tuetaan suuntautumaan itselleen tärkeisiin ja eheyttäviin toimintoihin ja suoriutumaan niistä itsenäisesti.