Kaikilla Villa Futuren tukiasunnoissa asuvilla asiakkailla on oikeus kokonaisvaltaiseen tukeen, johon sisältyy:

  • Oikeus asua Villan tukiasunnossa, käyttää yhteistilaa arkisin klo 7.45-20.30, viikonloppuisin klo 10.30-20.30, sekä varata viikoittainen saunavuoro.
  • Oikeus ohjaajan tukeen päivittäin. Ohjaaja paikalla arkisin klo 7.45-21.15 ja viikonloppuisin klo 10.30-21.15. Palveluohjaajan, mielenterveysohjaajan/sairaanhoitajan ja/tai päihdeohjaajan viikoittaiset yksilötapaamiset.
  • Asiointiapu, palveluohjaus, raha-asioiden hoito, harrastustoiminnan tukeminen, valmennus asumisen taitoihin. Ohjatut kauppareissut osana viikko-ohjelmaa 1-2krt. viikossa.
  • Kirjallinen viikko-ohjelma.
  • Yhteydenpito asiakkaan verkostoon; puhelut, palaverit, sekä muu yhteistyö.
  • Kirjalliset koosteet kuukausittain palvelun tilaajalle.
  • Henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma kuukausikoosteen osana.
  • Mahdollisuus työskennellä asukastalkkarina, osallistua toiminnallisiin ryhmiin sekä saada akupunktiohoitoa.
  • Villa Futuren ulkoalueella on tallentava kameravalvonta. Päivystyspuhelimemme vastaa niinä aikoina, kun henkilökunta ei ole paikalla. Päivystystyön pääasiallinen tarkoitus on psykososiaalisen keskustelutuen tarjoaminen ja tarvittaessa viranomaisavun soittaminen asiakkaalle. Päivystäjä tulee tarvittaessa asukkaan luokse tunnin sisällä tilannearvion tekemisestä.

Jotta asiakasta pystytään tukemaan mahdollisimman tehokkaasti, tulee hänelle valita riittävä palvelutaso. Kuntoutustyössä oikea-aikainen ja oikea tasoinen resursointi on keino päästä tavoitteissa eteenpäin. Asumisen aikana asiakkaan toimintakykyisyyttä arvioidaan ja palveluntarve muuttuukin usein asiakkaan tilanteen mukana.