Villa Future Oy tarjoaa tukiasumista pääasiassa nuorille aikuisille (18-35v). Villassa voi asua joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Asiakas tarvitsee asumiseen aina maksusitoumuksen omalta sosiaalityöntekijältä. Olemme erikoistuneet kuntouttamaan ihmisiä, joilla on laaja-alainen tuen tarve elämänhallinnan säilyttämisessä ja joilla on mielenterveyden ongelmia, neurologisen kirjon oireistoa, päihdehoidon tarve tai käytöshäiriöitä. Akuuteista päihdeongelmista kärsiviä emme kuitenkaan kuntouta. Asuminen Villassa sopii esimerkiksi siirtymävaiheeksi laitosjakson jälkeen ennen kuin täysin itsenäinen asuminen on mahdollista.
Asukkaiden kanssa työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen, vastuullisuuteen, välittämiseen, valinnanvapauteen, vertaistukeen ja virikkeellisyyteen. Työskentelyämme ohjaa ratkaisukeskeinen ajattelumalli.