Voiko saavuttaa paremman elämänlaadun ilman struktuuria ja rutiinia?

Hoitava arki on perustehtävämme isoin osa ja se, jota Villassa toteutamme joka päivä ja joka muodostaa pohjan kuntoutustyöllemme. Olemme niin tiiviisti mukana asiakkaidemme elämässä, että hoitavia kohtaamisia arjessa tapahtuu useita joka päivä ja niiden avulla pääsemme kuntoutustavoitteissa eteenpäin.

Hoitavia elementtejä ovat konkreettiset työskentelymuotomme, jotka noudattavat tuttuja rutiineja ja toistuvat samankaltaisina joka päivä. Jokaiselle asukkaalle luodaan hänen kuntoutustavoitteidensa mukainen viikko-ohjelma, jonka toteutumisesta huolehditaan yhdessä. Usein työskentelyn alkuvaiheessa viikko-ohjelma muodostuu enimmäkseen Villan sisällä toteutettavista elementeistä ja tavoitteena on, että asukkaalla on toimintaa myös Villan ulkopuolella. Viikko-ohjelman avulla toteutetaan:

-Vuorokausirytmin korjaus (yhteiset sopimukset herätys- ja nukkumaanmenoajoista ja tarvittaessa konkreettinen apu niihin joko puhelimitse tai kotikäynnillä)

– Ravinnonsaannin turvaaminen (määritellyt ruoka-ajat, tarvittaessa ateriapalvelu ja/tai kauppatili ja ohjatut kauppareissut sekä ohjattu ruoanvalmistus omassa asunnossa)

-Raha-asioiden tasapainotus, jolla turvataan ruokailujen, liikkumisten, lääkityksen toteutuminen ja muut perustarpeet (etuuksien haut, laskujen maksut yms. yhdessä ohjaajan kanssa oikea-aikaisesti, hankintojen suunnittelu, teko ja rahoituksen järkeistäminen tuetusti, tarvittaessa edunvalvonnan järjestäminen)

-Lääkehuolto, psyykkisen ja fyysisen terveyden edistäminen  (valvottu lääkkeenanto 1-4 kertaa päivässä, lääkkeenjako dosettiin yhdessä asiakkaan kanssa, apteekkiasioinnit, reseptienuusinnat ja lääkärikäyntien ajanvaraus sekä niiden toteutus osana viikko-ohjelmaa, terveydellisistä asioista tiedottaminen ja opastus)

-Kodinhoito, pyykkihuolto ja oman hygienian hoito (ohjatut kodinhoidolliset tapaamiset 1-2 kertaa viikossa, saunapäivät, suihkupäivät osana viikko-ohjelmaa)

-Tiivis psykososiaalinen tuki (ohjaajatapaamiset toteutetaan viikko-ohjelman mukaisesti ja ne pitävät sisällään toiminnallisia elementtejä sekä keskustelu-, kortti- ja kansiotyöskentelyä)